Nieuwe brochure: ‘Ondersteuning bij het gebruik van drinkvoeding’

| Drinkvoeding

Deze brochure is ontwikkeld om de patiënt – meteen bij de start – goed voor te bereiden op alle fases waar hij mogelijk mee te maken krijgt bij het gebruik van drinkvoeding. Met de tips en adviezen willen we mensen die drinkvoeding gebruiken nóg beter ondersteunen bij het realiseren van hun behandeldoel. Goed om te weten: tijdens het indienen van een aanvraag via het Digitaal Aanvraagsysteem Sorgente (DAS) kun je deze brochure toevoegen aan de bestelling van jouw patiënt.

Brochure Ondersteuning bij drinkvoeding