banner

Certificering

ISO 22000:2018, ISO 2700:2013 en NEN 7510-1:2017

Jouw patiënt verdient de beste zorg

Certificering helpt ons om onze werkzaamheden beter te doen. Natuurlijk is dit bedoeld als een zekerheid voor jou en jouw patiënten. Maar we zien ook een intern effect: certificering stimuleert de betrokkenheid van onze medewerkers. Wil je weten welke certificaten Sorgente heeft behaald en wat we hiervoor doen? Lees dan verder. 


Kwaliteit en voedselveiligheid

Op het gebied van voedselveiligheid hebben we gekozen voor ISO 22000. Deze internationale norm is ontwikkeld om consumenten veilig voedsel te bieden. Hoewel je het niet meteen uit de naam kunt afleiden is ISO 22000 gebaseerd op HACCP én op de managementprincipes van ISO. Het beste van twee werelden! Dit is dan ook de reden dat we werken volgens deze voedselveiligheidsnorm.

Het certificaat is in 2022 verlengd tot september 2025.

Eisen ISO 22000:2018

De ISO 22000-norm stelt eisen aan de volgende onderdelen van ons voedselveiligheidsmanagementsysteem:

  • Voldoen aan de HACCP-principes
  • Continu actualiseren en verbeteren van het voedselveiligheidsmanagementsysteem
  • Voldoen aan het basisvoorwaardenprogramma
  • In kaart brengen van en maatregelen treffen op voedselveiligheidsrisico’s
  • Organiseren van communicatie en opleidingen

Het gehele traject van certificering wordt uitgevoerd door medewerkers van geaccrediteerd register- en classificatiebureau DNV.


Informatiebeveiliging

Op het gebied van informatiebeveiliging hebben we gekozen voor ISO 27001. Dit is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging.

Het certificaat is in juni 2021 verlengd tot juni 2024

Aanvullend op ISO 27001 hebben we gekozen voor de norm NEN 7510. Deze richt zich op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg.

Het certificaat is in juni 2021 verlengd tot juni 2024

Eisen ISO 2700:2013 en NEN 7510-1:2017

We werken volgens een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden én het verbeteren van ons managementsysteem voor informatiebeveiliging. Hierbij gaat het niet alleen om digitale en papieren informatie én fysieke middelen – zoals netwerken en computers – maar ook om de kennis die aanwezig is bij individuele medewerkers. We zijn ons ervan bewust dat we werken met gevoelige informatie.

Ook voor deze certificeringen werken we samen met DNV.


Heb je nog vragen over het kwaliteitsbeleid van Sorgente? Mail je vraag naar kwaliteit@sorgente.nl