banner

Privacy en informatiebeveiliging

Sorgente beschermt de privacy van jouw patiënt

Het beschermen van de privacy van jouw patiënt is méér dan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Het betekent ook dat jouw patiënt inzicht heeft in wat wij ermee doen. Graag leggen we uit hoe dit werkt.

Privacy

Sorgente verwerkt persoonsgegevens. Sorgente respecteert uw privacy en voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In ons Privacy Statement leest u meer over ons privacybeleid. Onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via FG.sorgente@xs4all.nl.

Informatiebeveiliging: maatregelen

Om de persoonsgegevens van jouw patiënt rechtmatig en veilig te verwerken hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd. Wat betreft de technische maatregelen: onze systemen zijn zo ingericht dat ieders privacy wordt gewaarborgd. Wanneer jij als zorgprofessional een aanvraag indient via het DAS dan plaats je de persoonsgegevens in een beveiligde omgeving. Ook de schriftelijke communicatie tussen jou en onze medewerkers verloopt via een beveiligde lijn. Daarnaast trainen we onze medewerkers continu op het gebied van privacybescherming. Gaat er onverhoopt iets niet goed met de bescherming van persoonsgegevens dan melden we dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruikersvoorwaarden DAS

Bekijk de gebruikersvoorwaarden DAS.

ISO 27001:2013 en NEN 7510-1:2017

We vinden het belangrijk om onze werkwijze te laten toetsen door een extern bureau. Hiervoor hebben we gekozen voor de volgende normering:

  • ISO 27001
  • NEN 7510 

Hoewel in ISO 27001 alle eisen rondom informatiebeveiliging zijn vastgelegd willen we ook voldoen aan NEN 7510. Deze richt zich namelijk specifiek op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Lees meer over onze certificaten.