banner

Disclaimer

Voorwaardelijkheidsverklaring

Disclaimer Sorgente

Auteursrecht

Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s van Sorgente B.V. het exclusieve eigendom van Sorgente B.V. Het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Sorgente B.V. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Sorgente B.V. en vrijwaart Sorgente B.V. voor aanspraken van derden.

Fotografie: © Billie-Jo Krul 

Aansprakelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen in onze website geldt niet als diëtetisch of professioneel advies of oordeel. Sorgente B.V. aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Hyperlinks en pop-ups

Sorgente B.V. kan niet garanderen dat de op de sites vermelde hyperlinks/pop-ups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina’s op het internet kunnen en worden niet door ons gecontroleerd. Sorgente B.V. draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/pop-up of anderszins wordt verwezen.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Sorgente B.V. beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld om uw surfgedrag op hoofdlijnen vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren het surfgedrag niet op individueel niveau en verzamelen ook geen persoonsgegevens.

Op (delen) van onze website wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden, zoals Facebook en Twitter. Hierbij worden cookies ingezet die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, hebben hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Softwarekwaliteit

Sorgente B.V. garandeert niet dat de informatie, software of andere materialen – die via haar webpagina’s toegankelijk zijn – vrij zullen zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

Actualisering van wettelijke informatie

Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u de webpagina’s van Sorgente B.V. bekijkt.