banner

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement Sorgente

Werkprocessen, voedselveiligheid en privacy & informatiebeveiliging

Sorgente magazijn: levering binnen 24 uur

Van het leveren van de juiste bestelling bij de juiste patiënt tot het veiligstellen van persoonsgegevens en het opleiden van medewerkers, kwaliteitsmanagement raakt onze gehele organisatie. Wij onderscheiden de volgende aspecten:

  • werkprocessen
  • voedselveiligheid
  • privacy & informatiebeveiliging

Voedselveiligheid

Sorgente is in bezit van ISO 22000 voor voedselveiligheid

In het kader van voedselveiligheid voeren we onder meer maandelijks een THT-controle uit. Alle producten moeten nog minimaal twee maanden houdbaar zijn, voordat ze ons pand mogen verlaten. Sorgente werkt volgens de HACCP standaard. Zo vinden maandelijks hygiënerondes plaats in het magazijn. Er wordt dan onder andere gelet op persoonlijke hygiëne en op de schoonmaak van de ruimten.


Privacy & informatiebeveiliging

Wanneer jij als zorgprofessional een aanvraag indient via het Digitaal Aanvraagsysteem Sorgente (DAS) dan plaats je de persoonsgegevens in een beveiligde omgeving. Is er afstemming gewenst? Ook de schriftelijke communicatie tussen jou en onze medewerkers verloopt via een beveiligde lijn. Goed om te weten: de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Meer concreet worden persoonlijke gegevens van patiënten, zakelijke partners en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij handelen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sorgente is in bezit van ISO 27001 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging

Sorgente voldoet aan de volgende certificeringen voor informatiebeveiliging:

  • ISO 27001
  • NEN 7510

Verwerkingsregister persoonsgegevens patiënten

Bekijk het verwerkingsregister persoonsgegevens patiënten.

Gebruikersvoorwaarden DAS

Bekijk de gebruikersvoorwaarden DAS.

Privacystatement

Bekijk ons privacystatement.


Tevredenheidsonderzoek

Zorgprofessional met patiënt Sorgente

Om te toetsen of onze dienstverlening voldoet aan jouw eisen doen we elk najaar een grootschalig tevredenheidsonderzoek. Van het indienen van een aanvraag en het contact met onze Klantenteams tot het delen van informatie over marktontwikkelingen, alle aspecten rondom onze dienstverlening komen aan bod. Tegelijkertijd doen we ook een tevredenheidsonderzoek bij patiënten.

Goed om te weten: bij het laatste tevredenheidsonderzoek (2020) waardeerden diëtisten onze dienstverlening met het cijfer 8,3. De patiënt gaf ons een 8,9. Hier zijn we enorm trots op! We hebben de belangrijkste onderzoeksresultaten verzameld op een factsheet (PDF).

Donatie aan vereniging Nee-Eten

Elk jaar koppelen we een goed doel aan het tevredenheidsonderzoek: voor elke deelnemer maakt Sorgente een bedrag over aan een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor Nee-Eten. Deze vereniging ondersteunt de ouders of verzorgers van kinderen met chronische voedingsproblemen. Nee-Eten gebruikt het bedrag (€ 1.000,00) voor onderzoek naar de invloed van Corona op nee-eters.

Klachtenprocedure

Sorgente vindt het belangrijk dat jij tevreden bent en blijft over onze dienstverlening. Heb je klachten of complimenten? Die willen we graag weten: stuur ons een e-mail. Je kunt gebruikmaken van het contactformulier.