Nieuw formulier Verklaring Dieetpreparaten per 1 april 2022

| Laatste nieuws

Via het Digitaal Aanvraagsysteem Sorgente (DAS) kun jij snel, gemakkelijk en veilig medische voeding aanvragen voor jouw patiënt.

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een akkoord bereikt over de vernieuwde versie van de ‘Verklaring Dieetpreparaten’. Deze gaat in op 1 april 2022. In het DAS is dit nieuwe formulier standaard geïntegreerd en word je vanzelf langs de verschillende stappen in de aanvraag geleid. 

Belangrijkste wijzigingen

 • Vanaf 1 april moeten alle aanvragen (nieuw, gewijzigde en verlengingsaanvragen) aangevraagd worden volgens het nieuwe formulier, met de daarbij behorende regelgeving.
 • Alle lopende aanvragen met een ingangsdatum voor 1 april 2022, kunnen gedurende de looptijd van de machtiging worden voortgezet. Let op: indien er tussentijds een wijziging wordt doorgevoerd, geldt het nieuwe formulier met de daarbij behorende regelgeving.
 • Op het nieuwe formulier wordt onderscheid gemaakt tussen een voedselallergie met milde klachten en een voedselallergie met ernstige/persisterende klachten.

Milde voedselallergie

 • Een milde voedselallergie kan op drie manieren worden gediagnosticeerd:
 • Een afgeronde eliminatie- herintroductiefase onder begeleiding van een arts/ diëtist.
 • Een sensibilisatieonderzoek (alleen in de 2e en 3e lijn).
  Let op: het sensibilisatieonderzoek betreft een IgE-test (géén IgG) of een huidtest op het specifiek allergeen. Het afnemen van bloed en het doen van huidtesten voor allergologisch onderzoek is voorbehouden aan de medisch specialist. Wel mogen andere wettelijk bevoegde disciplines de aanvraag indienen.
 • Na uitslag van een voedselprovocatietest.
  Let op: De introductietest van een allergeen mag alleen plaatsvinden onder medisch toezicht (niet thuis).
 • Voor aanvragen met de indicatie milde voedselallergie gelden aanvullende richtlijnen. Deze zijn allemaal ingebouwd in het DAS. Onderstaand een overzicht:
 • Een diagnosedatum is verplicht.
 • Alleen eHF/ Peptidenvoedingen mogen worden voorgeschreven. In het DAS worden andere voedingen onder deze indicatie ook niet aangeboden.
 • De dieetduur is maximaal 6 maanden per aanvraag.
 • Volume: tot de leeftijd van 1 jaar maximaal 1000 ml/ dag, bij de leeftijd van 1-2 jaar maximaal 500 ml/dag, na de leeftijd van 2 jaar is er geen aanspraak op vergoeding.

Ernstige/persisterende voedselallergie

 • Een ernstige/persisterende voedselallergie kan alleen worden vastgesteld door een medisch specialist. Hieronder verstaan we een Kinderarts/ Kinderarts allergoloog/ Internist allergoloog-immunoloog/ Kinderarts MDL/ MDL arts. Wel mogen andere wettelijk bevoegde disciplines de aanvraag indienen.
 • Een diagnosedatum is verplicht
 • Bij deze indicatie kunnen zowel de eHF/peptidenvoedingen als de voedingen op basis van vrije aminozuren (AA) voedingen worden voorgeschreven.
 • Er is bij deze indicatie geen beperking ten aanzien van leeftijd en volume.
 • De dieetduur is maximaal 12 maanden per aanvraag.

Vragen? We helpen jou graag.

Deze wijzigingen vragen van jou als voorschrijver aanpassingen. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je toch nog aanvullende vragen? Bel gerust! Je kan ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 030-634 62 66 (optie 3).