Kennis en samenwerking: voor een goede start met sondevoeding thuis

| Laatste nieuws

De zorg staat onder druk. Door onder andere vergrijzing, technische ontwikkelingen en de toename in het aantal chronisch zieken nemen de zorgvraag en zorgkosten toe. Daarnaast zien we een groeiende krapte op de arbeidsmarkt, ook in de zorg. Er is daarom grote urgentie om te veranderen en samen te werken aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Eén van de veranderingen is meer nadruk op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, indien mogelijk in de eerste lijn.

Ook in de voedingszorg is de verschuiving van de tweede naar de eerstelijnszorg gaande.  Steeds vaker is het nodig medische voeding na ontslag uit het ziekenhuis thuis voort te zetten of om medische voeding op te starten in de eerste lijn. Bij de behandeling met medische voeding in de eerste lijn blijkt vooral sondevoeding een uitdaging te zijn. Uit onderzoek blijkt dat sondevoeding in de eerste lijn nog weinig wordt geadviseerd, ondanks indicaties voor sondevoeding (MONDAY).

Wij vroegen eerstelijns diëtisten naar hun barrières om sondevoeding op te starten in de thuissituatie: te weinig kennis over sondevoeding (van zichzelf, maar ook van andere betrokken zorgverleners) en onvoldoende samenwerking met andere zorgverleners werden door hen aangegeven als belangrijke factoren. Daarnaast begeleiden maar weinig eerstelijns diëtisten met regelmaat een sondevoedingspatiënt, waardoor het lastig is de opgedane kennis op peil te houden.

Bij het opstarten van sondevoeding of het begeleiden van een sondevoedingspatiënt thuis ontstaan daarom vragen zoals:

  • Welke voeding kan ik voorschrijven?
  • Hoe maak ik een opbouwschema?
  • Wanneer kan er worden afgebouwd met sondevoeding?

Daarnaast gaven eerstelijns diëtisten aan dat de samenwerking met de huisarts en/of wijkverpleging in veel gevallen beter kan. Ook blijkt het vaak onduidelijk te zijn wie er verantwoordelijk is voor wat. Hierbij ontstaan ook vragen zoals:

  • Wie plaatst de neus-maagsonde?
  • Wie vervangt de sonde op tijd?
  • Wie ondersteunt de patiënt bij het dagelijks gebruik van sondevoeding?

Om het opstarten en begeleiden van sondevoeding thuis te vergemakkelijken en het vertrouwen van diëtisten te vergroten, ontwikkelden wij als aanvulling op onze ondersteunende dienstverlening een drietal informatiematerialen met als doel:

  • het kennisniveau te verhogen van (eerstelijns) diëtisten op het gebied van sondevoeding thuis;
  • de samenwerking te versterken tussen zorgverleners in de eerste lijn tijdens een behandeling met sondevoeding en
  • in samenwerking met de Rayonmanager van Sorgente een actieplan uit te rollen in de regio.

En zo samen bij te dragen aan toekomstbestendige zorg.


Benieuwd naar de materialen en samenwerking met Sorgente?

Neem dan contact op met de Diëtistenlijn voor vragen of een afspraak:
diëtist@sorgente.nl of 030 – 634 62 66

Onze Rayonmanagers komen graag langs om de materialen en mogelijke samenwerking toe te lichten.