Ondervoeding in de zorg: behandeling loont

| Laatste nieuws

Onbehandelde ondervoeding kost Nederland tot 3 miljard euro in het jaar van optreden

Ondervoeding is nog steeds een belangrijk, maar ook een onvoldoende onderkend probleem in alle sectoren van de gezondheidszorg. Maar liefst één op de vier tot vijf patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg is ondervoed.1 Indien ondervoeding niet wordt behandeld heeft dit ernstige gevolgen voor de patiënt en kost het de maatschappij tot drie miljard euro aan directe medische kosten in het jaar van het optreden van de ondervoeding. Dat is maar liefst 3,4 procent van de totale zorgkosten in Nederland in 2023.2

Behandeling van ondervoeding resulteert in aanzienlijke netto besparingen

Uit de op 19 juni gepubliceerde gezondheidseconomische analyse Ondervoeding in de zorg: behandeling loont van A2M (adviesbureau voor de gezondheidszorg) blijkt dat de behandeling van ondervoeding kan leiden tot minder complicaties en betere uitkomsten in vergelijking met geen behandeling van ondervoeding. Daarnaast laten de resultaten zien dat bij de behandeling van ondervoeding elke geïnvesteerde euro €2,08 oplevert in het jaar waarin de ondervoeding optreedt. In de vijf jaar na het optreden van de ondervoeding levert diezelfde euro zelfs een netto besparing op van €14,44.2 Hiermee draagt de behandeling van ondervoeding direct bij aan de afspraken welke zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg ook op de lange termijn betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden.3   

De behandeling van ondervoeding (bestaande uit dieetbehandeling met zo nodig medische drinkvoeding1) kan dus tot aanzienlijke kostenbesparingen en winst in gezonde levensjaren leiden en is bovendien zeer doelmatig.2

Specialist in medische voeding

Als specialist in medische voeding wil Sorgente mensen helpen die door een medische noodzaak zijn aangewezen op medische voeding thuis. Dit is méér dan de medische voeding thuis leveren; we ondersteunen ook bij het gebruik van de medische voeding zodat patiënten het dieet beter kunnen volhouden.

Daarnaast ziet Sorgente het als haar verantwoordelijkheid om dit soort onderzoeken met zorgprofessionals te delen zodat we met elkaar werken aan de juiste zorg op juiste plek.

Ondervoeding hoger op de agenda

Het helpt om de bewustwording, (vroeg)signalering en de behandeling van ondervoeding hoger op de agenda te zetten. De gezondheidseconomische analayse (zie ook infograpic) onderstreept het belang van een actieve behandeling van ondervoeding in alle zorgsectoren. Het kan nog steeds beter, blijkt uit dit onderzoek. Laten we hier samen aan werken zodat we bijdragen aan doelmatige zorg én aan een gezonde samenleving. Sorgente staat open voor ideeën of verbetersuggesties.

Neem hiervoor contact op met de Diëtistenlijn via dietist@sorgente.nl of 030-634 62 66. 


Referenties

  1. Richtlijn ondervoeding. Herkenning, diagnosestelling, en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Stuurgroep Ondervoeding, 2019.
  2. Nuijten, M. Ondervoeding in de zorg: behandeling loont. Een gezondheidseconomische analyse van ondervoeding. A2M, 2024.
  3. Integraal Zorgakkoord