Samen Beslissen over medische voeding

| Laatste nieuws

‘Het moet en kan beter, anders lopen we vast’ – Het Integraal Zorgakkoord

De druk op de zorg en daarmee ook op zorgprofessionals neemt toe. Afspraken om de zorg ook op de lange termijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg en staan beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA) (1). Samen werken zij toe naar: ‘Passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid’. Een belangrijke thema binnen het IZA is Samen Beslissen.

Het belang van Samen Beslissen

Het belang van Samen Beslissen

Samen Beslissen leidt tot meer therapietrouw, tevredenheid, betrokkenheid en goed geïnformeerde patiënten. Daarnaast vermindert Samen Beslissen twijfel, spijt, zorgkosten en operaties (2). Om zowel patiënten als zorgprofessionals bewust te maken van deze effecten en om Samen Beslissen te stimuleren, maakte de Patiëntenfederatie de campagne Begin een goed gesprek.

Na afloop van deze campagne gaf nog steeds minder dan de helft van zowel zorggebruikers als zorgverleners aan samen te beslissen over zorg. Toch gaf 7 op de 10 zorggebruikers en zorgverleners aan het (erg) belangrijk te vinden dat er aandacht wordt besteed aan het onderwerp Samen Beslissen (3).

Waarom beslissen we dan nog niet altijd samen?!

Ook voor diëtisten is Samen Beslissen belangrijk. Diëtisten geven namelijk aan dat een passende dieetbehandeling bij de individuele behoefte van de patiënt, therapietrouw en het behalen van behandeldoelen belangrijke uitdagingen zijn op het gebied van medische voeding in hun dagelijkse werk (4, 5).

Wij vroegen diëtisten daarom wat zij al weten van Samen Beslissen en hoe zij dit toepassen in hun dagelijkse praktijk bij (risico op) ondervoeding. Het blijkt dat diëtisten hun patiënten al zoveel mogelijk betrekken bij de keuze over de best passende dieetbehandeling, als de patiënt daarvoor open staat. Maar dit blijft een uitdaging, door:

  • onvoldoende kennis over wat Samen Beslissen precies inhoudt en
  • een gebrek aan praktische tools om de theorie in de praktijk te brengen (5).

Samen zorgen voor jouw patiënt

Als specialist in medische voeding ondersteunen we je graag bij het organiseren van de best passende zorg voor jouw patiënt. Daarom hebben wij naast onze ondersteunende diensten een drietal materialen ontwikkeld met als doel:

  • kennis over Samen Beslissen bij diëtisten te vergroten;
  • de praktische toepassing van Samen Beslissen te vergemakkelijken voor diëtisten en
  • Samen Beslissen verspreiden als een olievlek in de regio in samenwerking met de rayonmanagers van Sorgente.

En zo samen met de patiënt te kiezen voor de best passende dieetbehandeling.  

Benieuwd naar de materialen en samenwerking met Sorgente?

Benieuwd naar de materialen en samenwerking met Sorgente?

Neem dan contact op met de Diëtistenlijn voor vragen of een afspraak: dietist@sorgente.nl of 030 – 634 62 66

Onze Rayonmanagers komen graag langs om de materialen en mogelijke samenwerking toe te lichten.


  1. Integraal Zorgakkoord
  2. Voordelen Samen Beslissen: Begin een goed gesprek
  3. 0-meting, 1-meting en eindmeting zorggebruikers en zorgverleners, Campagne Samen Beslissen in de zorg | Kantar Public, 2022
  4. Diëtisten in de eerste lijn Rapport voor Sorgente | IPSOS, 2022
  5. Interviews met diëtisten (n=13)